วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:
ลำดับ ชื่อเรื่อง ปี
1 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 2564
2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 2563
3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2562
4 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 2561