วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

สถานศึกษา รางวัลพระราชทาน

"ให้ปลาฉันหนึ่งตัว ฉันมีปลากินแค่หนึ่งวัน

สอนให้ฉันหาปลา ฉันมีปลากินตลอดไป"

นับตั้งแต่ที่โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจได้เริ่มจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เมื่อปีการศึกษา 2544 มีนักศึกษาเข้าเรียน จำนวน 500 คน ด้วยพยายามทำความเข้าใจกับครูอาจารย์ให้เดินหน้าทิศทางเดียวกันในความมุ่งมั่นสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา จนประสบผลสำเร็จในผลลัพท์ที่ออกมา กระทั่งได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในปีที่ 4 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ของโรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ ส่วนหนึ่งแน่นอนว่า น่าจะมาจากหลักคิดและแนวทางในการจัดการศึกษาของ ที่ได้รวบรวมเอาปรัชญาแนวคิดของนักคิดคนสำคัญๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ได้ผลผลิตนักศึกษาที่สมบูรณ์พร้อมในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต ภายหลังสำเร็จการศึกษาออกไปใช้ชีวิตในสังคม

ด้วยหลักคิดและแนวทางปฏิบัติเช่นนี้ของโรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจมาตลอด ส่งผลให้ได้รับคำชมจากผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงการศึกษาหลายท่าน อาทิ ดร.ชนะ กะสิภาร์ อดีตประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ระบุว่า "โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่ที่แท้จริง และเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาต้นแบบที่ดีที่สุดในประเทศไทย" "รอมานานแล้วที่อยากเจอโรงเรียนแบบนี้ น่าชื่นชมและน่าทึ่งมากที่มีโรงเรียนแบบนี้เกิดขึ้นแล้ว โรงเรียนแห่งนี้มีระบบการคิดวิเคราะห์เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของที่นี่ สิ่งที่โรงเรียนนี้คิดและทำสอดคล้องกับความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการ" เป็นคำชื่นชมของนายจาตุรนต์ ฉายแสง ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ ศธ. เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2549