วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

Electronic: สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.)

ระยะเวลาหลักสูตร: 3ปี

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาอิเล็กทรอนิกส์จะสอนอะไรคุณบ้าง?

- สามารถติดตั้งเครื่องเสียงภายในและภายนอกอาคารได้
- สามารถปรับแต่งและตรวจซ่อมเครื่องรับดทรทัศน์ได้
- สามารถติดตั้งระบบโทรศัพท์พื้นฐานและระบบอินเตอร์เน็ตได้
- สามารถเขียนโปรแกรมควยคุมหุ่นยนต์อัติโนมัติได้
- มีทักษะการพิมพ์ดีดอย่างเชี่ยวชาญ เพื่อทำงานคอมพิวเตอร์ในอนาคต

อัตลักษณ์ประจำสาขา

"ปลอดภัยเป็นสิ่งนำ ทำงานดีมีคุณภาพ สร้างนวัตกรรมทันสมัย"

Contact: