วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

นางสาวอรุณรัตน์ จันทร์เตียม

pim1481995@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2555

ปัจจุบันทำงาน:
การตลาด
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่

นายฉัตรชัย ธาตุอินทร์จันทร์

dreamchadchai@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2552

ปัจจุบันทำงาน:
รับเหมาระบบไฟฟ้า อินเตอร์เนต กล้องวงจรปิด
ตำแหน่ง: เจ้าของกิจการ

นางสาวพัชริดา อวยพร

Patcharida_momay@outlook.com

จบการศึกษาจาก:
การบัญชี2559

ปัจจุบันทำงาน:
พนักงานบัญชี
ตำแหน่ง:

วีรศักดิ์ เทศมุทร

จบการศึกษาจาก:
ช่างยนต์2559

ปัจจุบันทำงาน:
โฮม สุขภัณฑ์
ตำแหน่ง: พนักงาน

นางสาวพัฒนา ทอนแสง

จบการศึกษาจาก:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ2560

ปัจจุบันทำงาน:

ตำแหน่ง:

นางสาวพัฒนา ทอนแสง

patthana302000@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ2560

ปัจจุบันทำงาน:
-
ตำแหน่ง: -

นางสาวอิสราภรณ์ สุภา

itsaraporn.supa@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม2561

ปัจจุบันทำงาน:
-
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาวจันทร์หอม วันแสน

Tonhomwansaen@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อุตสหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม2560

ปัจจุบันทำงาน:
นักศึกษา
ตำแหน่ง:

อภิญญา ตีคำ

great_apinya@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
การท่องเที่ยวและการโรงแรม2555

ปัจจุบันทำงาน:
Aruntara Riverside Boutique
ตำแหน่ง: Waitress

นางสาวจันทร์หอม วันแสน

Tonhomwansaen@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม2560

ปัจจุบันทำงาน:
นักศึกษา
ตำแหน่ง: นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่1

นส.นุชรีย์ เพ็ญศรี

noot_2534_ac@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
การบัญชี2555

ปัจจุบันทำงาน:
รพ.นครพิงค์
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวทิพยากรณ์ วงค์คำปัน

bam1478100@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว2560

ปัจจุบันทำงาน:
กำลังศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตำแหน่ง:

นางสาวป้างใจ แซ่ย่าง

-

จบการศึกษาจาก:
การโรงแรมและการท่องเที่ยวพ.ศ. 2561

ปัจจุบันทำงาน:
-
ตำแหน่ง: -

นายพีรายุ แซ่จันทร์

gnohlubgno2541@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การโรงแรมและการท่องเที่ยว2560

ปัจจุบันทำงาน:
F&B
ตำแหน่ง: เสริฟ

นางสาว ฐาปนี ชัยพูลสวัสดิ์

จบการศึกษาจาก:
การโรงแรมและการท่องเที่ยวปี2561

ปัจจุบันทำงาน:
ว่างงาน
ตำแหน่ง:

นางสาวป้างใจ แซ่ย่าง

-

จบการศึกษาจาก:
การโรงแรมและการท่องเที่ยวพ.ศ. 2561

ปัจจุบันทำงาน:
-
ตำแหน่ง: -

ศศินภา สมเขื่อน

akkwsa@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
บริหารธุรกิจ2557

ปัจจุบันทำงาน:
ลงข้อมูลงาน,ทำ Content
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป

นายสุริยา ตาปัน

-

จบการศึกษาจาก:
เทคนิคคอมพิวเตอร์2559

ปัจจุบันทำงาน:
Rimping Supermarkets
ตำแหน่ง: รองหัวหน้าฝ่ายการจัดเรียง

ศรายุทธ แดงศรี

gogosi072@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ2556

ปัจจุบันทำงาน:
โปรแกรมเมอร์
ตำแหน่ง: โปรแกรมเมอร์

อดิศักดิ์ นุชสวาท

artten1911@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด50

ปัจจุบันทำงาน:
เสมียนการเงินมณฑลทหารบกที่ 33
ตำแหน่ง: สิบเอก

นางสาววารุณี แย้มเดช

จบการศึกษาจาก:
การโรงแรมและการท่องเที่ยว2560

ปัจจุบันทำงาน:

ตำแหน่ง:

นายเศกสรร กันธา

boytaro.boy@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว2550

ปัจจุบันทำงาน:
รับราชการ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

รชานนท์ ลือศักดิ์

Rachanon-126@hitmail.com

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2555

ปัจจุบันทำงาน:
Flying media Balloon
ตำแหน่ง:

นางสาว ธิติพร คนสวรรค์

pornlii22759@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว2560

ปัจจุบันทำงาน:
กำลังศึกษาอยู่
ตำแหน่ง:

ธนาพงศ์ ปันธิมา

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันทำงาน:
ทำงานอิสระ
ตำแหน่ง:

ณัฐกฤตา อินถา

pinka.love.567@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การท่องเที่2560

ปัจจุบันทำงาน:

ตำแหน่ง:

ทัตพงษ์ อินต๊ะวิลา

tatapa01@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2559

ปัจจุบันทำงาน:
ธนาคารออมสิน
ตำแหน่ง: พนักงานลูกจ้าง

bill000102@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ไฟฟ้ากำลัง2558

ปัจจุบันทำงาน:
kerry express
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถLH

นายธนสิษฐ์ อุทร

Thanasit2670@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ไฟฟ้ากำลัง2550

ปัจจุบันทำงาน:
บ้าน
ตำแหน่ง: นาย

พงศ์ศิริ สิทธิตา

จบการศึกษาจาก:
ช่างยนต์2551

ปัจจุบันทำงาน:
อุตสาหกรรมยานยนต์
ตำแหน่ง: พนักงาน

นาย ธวัชชัย ติง

topthawatcahi285@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2559

ปัจจุบันทำงาน:
ทหาร
ตำแหน่ง: พลฯทหาร

ศุกลวัณณ์ ศิริภาา

Kenmoo22@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ช่างยนต์2550

ปัจจุบันทำงาน:
ธุรกิจส่วนตัว
ตำแหน่ง:

ว่าที่ ร.ต.ณัฐวัฒน์ เหลี่ยวตนะกูล

golfit51@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์2551

ปัจจุบันทำงาน:
107 ม.6 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ตำแหน่ง: ธุรกิจส่วนตัว

จิราพร​ ทองรักษ์

Baifernnji@gmail.com​

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2556

ปัจจุบันทำงาน:
กำลังศึกษา
ตำแหน่ง:

นาย สุริยา ปิยะจันทร์

makesuriya30@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ไฟฟ้ากำลัง2559

ปัจจุบันทำงาน:
-
ตำแหน่ง: -

นายดนุสรณ์ วรรณพนม

baskball32@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
เทคนิคคอมพิวเตอร์2559

ปัจจุบันทำงาน:
เรียนต่อป.ตรี
ตำแหน่ง: สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

จุลดิศ คำปันทิพย์

pralaigun@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์2558

ปัจจุบันทำงาน:
ตำรวจ
ตำแหน่ง: สิบตำรวจตรี

นาย ศตวรรษ ณ เชียงใหม่

Champbasaa@gmail..con

จบการศึกษาจาก:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ2559

ปัจจุบันทำงาน:
ศึกษาต่อ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

พัชญา พุ่มแจ้ง

Pcypatchaya05@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
ท่องเที่ยว2560

ปัจจุบันทำงาน:
-
ตำแหน่ง: -

นาย โกสินทร์ ดีไทย

จบการศึกษาจาก:
อิเล็คทรอนิกส์2549

ปัจจุบันทำงาน:
ค้าขาย
ตำแหน่ง: เจ้าของ

นางสาวปิยธิดา ปัญญาวิลาศ

Piyatidapanyavilas@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
Tourism industry 2558

ปัจจุบันทำงาน:
บริษัทสหฟาร์มเห็ด
ตำแหน่ง: พนักงานชุดเหมา แพ็คกิ้งโรง 1

นายศุภากร จันกันทะ

sent_321@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
เทคนิคคอมพิวเตอร์2559

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตำแหน่ง: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นาย ศรวุฒิ มหายศ

mickyza004@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ช่างยนต์2559

ปัจจุบันทำงาน:
บริษัท สรสิทธิกลการ เชียงใหม่
ตำแหน่ง: ช่างเครื่อง

นางสาวณัฐกฤตา อินถา

pinka.love.567@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อุตส่าห์กรรมการท่องเที่ยว2560

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
ตำแหน่ง: นักศึกษา

ณัฐพล ขันธชัย

nattapot@bjc.co.th

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2015

ปัจจุบันทำงาน:
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด
ตำแหน่ง: Service Engineer

นางสาว ธัญจิรา กรุงริรันดร์

Nut3429@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2558

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาวสิริลักษณ์ พันมะโน

bootsarakum40@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
บัญชี2554

ปัจจุบันทำงาน:
เจ้าของธุรกิจ
ตำแหน่ง: เจ้าของธุรกิจ

นายฐปณวัชร์ โรจนชัยวงค์

Thapanawat.gus@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
Tourism Industry2548

ปัจจุบันทำงาน:
เทศบาลตำบลตลาดขวัญ
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์

นายบันยงค์ วิชามล

banyong_fm94@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2548

ปัจจุบันทำงาน:
ข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน

นางสาว

Thanyaguy99@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2552

ปัจจุบันทำงาน:
บ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
ตำแหน่ง: พนักงานขาย

นางสาวกัลยรัตน์ ไชยรินทร์

Kanyaratchairin@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่2555

ปัจจุบันทำงาน:
บริษัท บอยเมอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่ง: Project coordinator

นางสาว กานต์มณี ครูทำสวน

Tangkwa.tanfkwa130@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2560

ปัจจุบันทำงาน:
บริษัทเชียงใหม่ยูสโคลสติ้ง
ตำแหน่ง: พนักงานขาย/การตลาด

นายคมสันต์ ดวงใส

tuinui132@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2560

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นาย สุภชัย บุญทา

supachaimju79@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ช่างยนต์2556

ปัจจุบันทำงาน:
หน่วยความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิจัยด้านการส่งเสริม

นางสาวนงค์นุช พิศจาร

Nongnuch32phissajan@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว2550

ปัจจุบันทำงาน:
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ
ตำแหน่ง: หัวหน้างานเผยแพร่การพัฒนา

นาย วันเฉลิม ฟองฟู

Wanchaleum98@gmail.con

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิค2560

ปัจจุบันทำงาน:
วิลัยเทคนิคลำพูน
ตำแหน่ง: ปวช.2

นายกฤษฎา ปันทา

kritsada.jj2013@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2554

ปัจจุบันทำงาน:
Comtech Association
ตำแหน่ง: Site Supervisor

นางสาวนัะทธพร โสมัจฉา

nattaphornmaynii22@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์2554

ปัจจุบันทำงาน:
โรงเรียนอนุบาลไผ่แก้ว
ตำแหน่ง: ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์

นางสาว ไพลิน จันทร์ปัญญา

pailin.boonma@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2549

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด
ตำแหน่ง: นักศึกษาป.โท Digital Margeting

นาย สุทธิวัฒน์ ธนพัฒนาพันธ์

Gimmiesayonara@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2560

ปัจจุบันทำงาน:
ร้านมนต์นมสด
ตำแหน่ง: พนักงานประจำ

นายปกรณ์ เต็มกุณา

Dome_3@hotmail.co.th

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2559

ปัจจุบันทำงาน:
นักพัฒนาเวปไซต์และที่ปรึกษาทางด้านการตลาด
ตำแหน่ง: นักการตลาด

นางเมธิรา วรรณก้อน

maymay_17763@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2557

ปัจจุบันทำงาน:
บริษัทแอคทีฟเนชั่น จำกัด
ตำแหน่ง: SA ADIDAS/APP

ณัฐพล ขันธชัย

nattapot@bjc.co.th

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2558

ปัจจุบันทำงาน:
ช่างเครื่องมือแพทย์
ตำแหน่ง: Service Enginess

นางสาวธัญญากรณ์ เบี่ยผะ

Thanyakorn08180@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
สาจาการบัญชี2017

ปัจจุบันทำงาน:
ธุรกิจส่วนตัว, มัคคุเทศก์
ตำแหน่ง: เจ้าของกิจการ, ไกด์

เอกวุฒิ นันต๊ะ

ekkawutnanta@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2554

ปัจจุบันทำงาน:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ (พระราม3)
ตำแหน่ง: Senior customer service

นางสางอุบลวรรณ เชื้อม่วง

Mewarmlovely@gmail.co.th

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2558

ปัจจุบันทำงาน:
นักบัญชี
ตำแหน่ง: ผู้จัดการร้าน

นางสาวชมพู ตาทูล

Poozaa_jung@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ2555

ปัจจุบันทำงาน:
ธุรกิจเอจล็อคต่อต้านความเสื่อมชรา
ตำแหน่ง: ขยายตลาดในประเทศและ564ประเทศทั่วโลก

นางสาววาสนา ยูระมาศ

wassanahot31@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การบัญชี2560

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นายนที ธาดาสุรเวทย์

linkin_gof@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2547

ปัจจุบันทำงาน:
Scb
ตำแหน่ง: สินเชื่อ

สามารถ มีศาลา

samarteddy@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ช่างยนต์2546

ปัจจุบันทำงาน:
บ.kingpower
ตำแหน่ง: -

นาย ศักนรินทร์ คำเตจ๊ะ

Art saknarin9082@

จบการศึกษาจาก:
ช่างยนต2548

ปัจจุบันทำงาน:
รับจ้างขับรถตู้
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถตู้

decha chaimu

dechasuperboost@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2559

ปัจจุบันทำงาน:
Cleanpro Thailand
ตำแหน่ง: Sales and Marketing

นางสาวกัลยา ตาคำ

Kanlaya_120936@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
สาขาการบัญชี2014

ปัจจุบันทำงาน:
พนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยธุรการ

นางสาวเกษนิภา คุณยศยิ่ง

Ketnipa75@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การบัญชี2557

ปัจจุบันทำงาน:
พนักงานบริษัทเอกชน
ตำแหน่ง: พนักงานบัญชี

นาย ชิตมนัส กังวานกันทร

minilex_7579@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2558

ปัจจุบันทำงาน:
ธุรกิจส่วนตัว
ตำแหน่ง:

นาย กฤตยะ ใจตุ่น

Dream_206_2009@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2558

ปัจจุบันทำงาน:
3BB
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค

นาย ศุภกิจ พงค์ตุ้ย

supakit461.19942537@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์โปรแกรม2557

ปัจจุบันทำงาน:
โปรดั๊กส์ครีเอชั่น
ตำแหน่ง: ช่างพิมพ์

น.ส.อมราวดี โพธิ

Aummaravadee123@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2560

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตำแหน่ง: น.ส.อมราวดี โพธิ

นางสาวญาณิฐา กาวิละมูล

Yanithaka@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2560

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นายอานนท์ วงค์วิริยะ

kimhun.3346@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ช่างอิเล็กทรอนิกส์2559

ปัจจุบันทำงาน:
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจิราพร​ ทอง​รักษ์​

baifernnji@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2557

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัย​รามคำแหง
ตำแหน่ง: นักศึกษา​

นางสาวปรียาพร อินทอง

0055saood@gmil.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2557

ปัจจุบันทำงาน:
เซเว่น
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้จัดการร้านสาขา

นาย นัทธพงศ์ ทองอินทร์ฟ้า

nutkungcp@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์2556

ปัจจุบันทำงาน:
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
ตำแหน่ง: It support

นายณภัทร ไชยวิราช

Naphatchaiwirat@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
สาขาอิเล็กทรอนิกส์2559

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นนส.วรรณธนะ พุทธา

Graph.smist@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2559

ปัจจุบันทำงาน:
รร.ร.ศร
ตำแหน่ง: นักเรียนนายสิบ

พีะรพล พรหมฤทธิ์

Pee12024003@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2558

ปัจจุบันทำงาน:
รพสันทราย
ตำแหน่ง: พนักงานการแพทย์รังสี

นางสาวสุชาวดี ปิตามานัง

varn_academy@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2550

ปัจจุบันทำงาน:
ธุรกิจส่วนตัว
ตำแหน่ง: เจ้าของกิจการ

อมรเทพ คงกำแหง

armonthep.kh78@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2554

ปัจจุบันทำงาน:
กองบิน 6
ตำแหน่ง: จ่าอากาศโท

นางสาวณัฐสุภา คงสอน

Lovely112213@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
บัญชี2558

ปัจจุบันทำงาน:
พนักงานบริษัท
ตำแหน่ง: พนักงานสต๊อก

นาย ปรีดา ธงไหล

aa.preda@payaptechno.ac.th

จบการศึกษาจาก:
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังปีการศึกษา 2549

ปัจจุบันทำงาน:
บุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นาย อภิวัฒน์ คำปินตา

Khampinta@payaptechno.ac.th

จบการศึกษาจาก:
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว2555

ปัจจุบันทำงาน:
อาจารย์ผู้สอน
ตำแหน่ง: อาจารย์การท่องเที่ยว

นายนพพล โพธิ

mr.nopponpoti@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การโรงแรมและการท่องเที่ยว2555

ปัจจุบันทำงาน:
ครู
ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายวิชาการและกิจกรรม/ครูภาษาจีน

วีระชัย ใจคำปัน

El-ep.veerachai@payaptechno.ac.th

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2549

ปัจจุบันทำงาน:
วท.เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: หัวหน้างานกีฬา

น.ส.เบญจพร ปัญราขมิตร

benjaporn.1158@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การบัญชี2554

ปัจจุบันทำงาน:
ธุรกิจส่วนตัว ให้บริการและจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ครบวงจร
ตำแหน่ง: ผู้จัดการ

นางสาว อารี ลุงกู่

areeloongkoo@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การโรงแรมและการท่องเที่ยว2559

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตำแหน่ง: นักศึกษา

ส.ต.กรรณสูต ชัยริมกวง

Panlovery2010@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2554

ปัจจุบันทำงาน:
กองพันซ่อมบำรุงที่21 กองบัญชาการช่วยรบที่1 จังหวัด ชลบุรี
ตำแหน่ง: นายสิบช่างซ่อมเครื่องคลื่นพาส์

ส.ต. วิรุฬห์ พันธจักร

chinjung_cubpom@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
ปวส. อิเล็คทรอนิกส์2556

ปัจจุบันทำงาน:
ข้าราชการทหาร ค่ายวชิรปรการ
ตำแหน่ง: เสมียนยุทธการ

ส.ท.ประสิทธิ์ ยามเย็น

Data6060@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
การโรงเเรมและการท่องเที่ยว2553

ปัจจุบันทำงาน:
พลขับรถ บก.ร้อย.ร้อย.ช.สนาม.ช.พัน.15 พล.ร.15
ตำแหน่ง: สิบโท

นาย วินัย บุญธรรม

bnncomfix@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
บริการธุรกิจ2545

ปัจจุบันทำงาน:
banana studio
ตำแหน่ง: owner

นางสาวอรุณรัตน์ จันทร์เตียม

pim1481995@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2556

ปัจจุบันทำงาน:
Thai easy buy
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การตลาดและจัดซื้อ

นายวชิรบดินทร์ อิ่นแก้ว

tamekatame@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว53

ปัจจุบันทำงาน:
BeautyMex and Nick the Nick
ตำแหน่ง: Social media content and Online marketing

นาย บุญมี จันทวงศ์กุล

kumsai2549@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ช่างยนต์2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ตำแหน่ง: ชั้นปสว.

นายจิรวัฒน์ มั่นชา

jirawatmanchaa@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์กราฟฟิค2550

ปัจจุบันทำงาน:
ครูโรงเรียนบ้านริมใต้
ตำแหน่ง: ศิษย์เก่าดีเด่นปี 2558

นางสาวศศินภา สมเขื่อน

akkwsa@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา2561

ปัจจุบันทำงาน:
AD STEEL & LIVING
ตำแหน่ง: ช่างเขียนแบบ

นางสาวจิราพร ทองรักษ์

baifernnji@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2554

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาว ณัฐพร จีนเพชร

bigzfunkmama@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2562

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตำแหน่ง: นักศึกษา

ศุภากร อินต๊ะแก้ว

canonename@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ไฟฟ้ากำลัง2554

ปัจจุบันทำงาน:
บริษัท N.Y.C.T. จำกัด
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงการ

นาย อานนท์ ปินตาฟุ่น

Anonpum19@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ไฟฟ้ากำลัง2558

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงราย
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นาย สุริยา ปิยะจันทร์

makesuriya30@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ไฟฟ้ากำลัง2559

ปัจจุบันทำงาน:
Logistic
ตำแหน่ง: X-ray cargo

นางสาวรัชนก ใจคำ

ratchanok_aoy@hotmail.co th

จบการศึกษาจาก:
บัญชี2557

ปัจจุบันทำงาน:
ปูนซิเมนต์ไทยลำปาง
ตำแหน่ง: Bse Operation Officer -SLP

นางสาวจันทร์ฟอง วันแสน

Jamebee2232@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การโรงแรม2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ตำแหน่ง: นักศึกษา

วิภาพรรณ ต๊ะแก้ว

beginagain050@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การท่องเที่ยว2563

ปัจจุบันทำงาน:
โรงแรมเรนทรี
ตำแหน่ง: Receptionist

นางสาวณัฐกานต์ อิ่นแก้ว

Saochamp11@gmail.com​

จบการศึกษาจาก:
การบัญชี2562

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​เชียงใหม่
ตำแหน่ง: นักศึกษา

น.ส อรณี โตยะบุตร

Pimpee2014@hoamil.com

จบการศึกษาจาก:
การท่องเที่ยวปี3

ปัจจุบันทำงาน:
ยังไม่ทำงานค่ะ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นาย วุฒิชัย ลุงต๊ะ

rasalghulhp@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ช่างไฟฟ้ากำลัง2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: ช่างไฟฟ้ากำลัง

นายกฤติน พรนิมิตร

chirahoshi@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การท่องเที่ยว2563

ปัจจุบันทำงาน:
เขียนนิยายขายตามเว็บไซต์ต่างๆ
ตำแหน่ง: นักเขียน

นางสาวสุริวิภา สุริยะวงค์

tg.suriwipar@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การท่องเที่ยว2562

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาวสุภานันท์ บุญธรรม

Supanun7845 @gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การบัญชี2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาวพิจิตรา เชื้อนาม

dreamdream2270@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
กางท่องเที่ยว2563

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: ปวส.1

นางสาวลักษณารีย์ สมประสงค์

laksanaree1411@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การท่องเที่ยว2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลนีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาว ลลนา ก้องภพคีรี

lalana150759@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ไฟฟ้ากำลัง2563

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาวสุภาวดี อินแสง

Supawadeeainsaeng@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การบัญชี2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นายกฤตวิทย์ ทาขุลี

nayaottalo99@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2562

ปัจจุบันทำงาน:
กำลังศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาวศรัณย์พร วิชัย

Sarunporn603@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การบัญชี2562

ปัจจุบันทำงาน:
พายัพเทคโย
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นาย ณรงค์กร ชัยคำ

ommnarongkorn@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ไฟฟ้ากำลัง2563

ปัจจุบันทำงาน:
พายัพเทคโนโลยีเเละบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: ปวช.3

นายปิยวิทย์ พิมสารดุก

piyawit.love093@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์62

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยพายัพเทคโนโลยีเเละบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาวสุธิดา วิวัฒน์รัตนากุล

mimisuthidawiwat@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การบัญชี2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นายพงศกร​ ลุง​หล้า​

Pongsakornauugunoru2002@gmail.com​

จบการศึกษาจาก:
ช่างไฟฟ้า​ก​ำ​ลัง​2562

ปัจจุบันทำงาน:
ช่างแอร์​
ตำแหน่ง: ลูก​จ้าง

นางสาวอิศริยา จันทรา

Xyammie66@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
บัญชี2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุระกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาว ลลนา ก้องภพคีรี

lalana150759@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ไฟฟ้ากำลัง2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาวนิภาพรรณ เที่ยงชัย

namwannipaphan.2545@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การบัญชี2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นายชานน ลุงออ

chanonxnxx@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การท่องเที่ยว2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาวรุจิรา แซ่เฮ่อ

seaherrujira@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นาย จีรภัทร ปวนสาย

oiuoiuoiu5678@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ไฟฟ้ากำลัง2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยี่พายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นาย ณัฐวุฒิ บุญเป็ง

natlovezxcc007@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ไฟฟ้ากำลัง2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาวจิรัชยา กันรอบรู้

chirutchayakanrobru@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การท่องเที่ยว2563

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นาย คุณธรรม แซ่หลี

i.amboybkk@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การท่องเที่ยว2563

ปัจจุบันทำงาน:
-
ตำแหน่ง: -

น.ส.ดีเฌอโพล ตูนู

deecherpoltd@email.com

จบการศึกษาจาก:
การท่องเที่ยว2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นาย สุรสิทธิ์ ธิยานนท์

peet.loveyou4400@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ช่างไฟฟ้ากำลัง2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัเทคนิคเชียงใหม่
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นายสองเมือง ลุงซอ

koppiyo.mz@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
สาขาการบัญขี2563

ปัจจุบันทำงาน:
กำลังศึกษา
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นาย ภูพญา ภูท้าว

-

จบการศึกษาจาก:
ไฟฟ้ากำลัง2562

ปัจจุบันทำงาน:
ไฟฟ้า
ตำแหน่ง: ัทั่วไป-ลูกจ้าง

ชิดชนก มณีรัตนชัยยง

chitchanokk123@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ท่องเที่ยว2563

ปัจจุบันทำงาน:
ม.เเม่โจ้
ตำแหน่ง: นักศึกษา

ชิดชนก มณีรัตนชัยยง

cchitchanokk11@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ท่องเที่ยว2563

ปัจจุบันทำงาน:
ม.เเม่โจ้
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาว เบญญทิพย์ ใจบุญ

Pimmeawlove0033@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การโรงแรม2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นายทวีเดช วงศ์ไทย

Jaymart20011@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ไฟฟ้ากำลัง2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพเเละบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นายทวีเดช วงศ์ไทย

นาย อานนท์ ลุงต๊ะ

ecu123ecu@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ไฟฟ้ากำลัง2563

ปัจจุบันทำงาน:
เทคโนโลยีพายัพและบริการธุรกิจ
ตำแหน่ง: เดินสายไฟ

นางสาว

Phakkaranantfing@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
การบัญชี2562

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาว กชกร ไชยวงศ์

Kodchagron2406@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ไฟฟ้ากำลัง2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาว กชกร ไชยวงศ์

Kodchagron2406@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ไฟฟ้ากำลัง2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาว กชกร ไชยวงศ์

Kodchagron2406@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ไฟฟ้ากำลัง2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาวบุษบา ธารดิลก

keemberry9@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2563

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นาย วินัย คำแสง

Vinai.Khamsaen@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
เทคนิคเรื่องกล2562

ปัจจุบันทำงาน:
ศึกษาต่อ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

ณัฐนันท์ กางีระ

NuttanunKaveera2542@Gmail.com

จบการศึกษาจาก:
เทคนิคเครื่องกล2562

ปัจจุบันทำงาน:
อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์
ตำแหน่ง: หัวหน้าอู่

นาย จาย ลุงออ

noom.nut1999@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
เทคนิคเครื่องกล2562

ปัจจุบันทำงาน:
orawan suites serviced apartment
ตำแหน่ง: พนักงานขาย

นางสาวณัฐณิชา แสงทอง

Nat.natnicha07@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การท่องเที่ยว2563

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

ธีรศักดิ์ ชูภูษณพงศ์

thisakchu@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
เทคนิคเครื่องกล2563

ปัจจุบันทำงาน:
ไม่มี
ตำแหน่ง: ไม่มี

นายพิทัศ นำชัยกุล

pithat009@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ไฟฟ้ากำลัง2562

ปัจจุบันทำงาน:
กำลังอยู่
ตำแหน่ง: กำลังอยู่

นางสาวปริมประภา ไหวยะ

Prmprapa@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาว ปพัชญา สุทธา

porpond6514@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาว รัชนีกร เชื้อดี

ratchaneekorn.c2000@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาว รัชนีกร เชื้อดี

ratchaneekorn.c2000@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาว รัชนีกร เชื้อดี

ratchaneekorn.c2000@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาว รัชนีกร เชื้อดี

ratchaneekorn.c2000@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาว รัชนีกร เชื้อดี

ratchaneekorn.c2000@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

จิตติ ลุงแสน

Jittilungsang1@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ช่างยนต์2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นาย พิสิษฐ์ ริญญา

champ_pis@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
ไฟฟ้ากำลัง2562

ปัจจุบันทำงาน:
ว่าง
ตำแหน่ง: ว่าง

Lila Laedeke

pinkthepinkdragon@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2562

ปัจจุบันทำงาน:
ต่อ ปวส วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นาย ธนวัฒน์ ทิพย์ประถม

tanawat.non@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
เทคนิคเครื่องกล2562

ปัจจุบันทำงาน:
เล่นเกมLOL
ตำแหน่ง: Midland

นางสาวอินทิรา ชนะคำ

intiragt@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2562

ปัจจุบันทำงาน:
แคชเชียร์
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาวหมวยเงิน ยอดคำ

Mhuaygen.cc101@gmail.con

จบการศึกษาจาก:
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2563

ปัจจุบันทำงาน:
-
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาวโยษิตา นายแปง

ping. 12345678.29@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ2563

ปัจจุบันทำงาน:
ร้านอาหาร
ตำแหน่ง: เสิร์ฟ

นาย ธนากร จะลอ

Tanakorn002361@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
เทคนิคเครื่องกล2562

ปัจจุบันทำงาน:
ไม่มี
ตำแหน่ง: ไม่มี

นางสาวสุพรรณพร แวนแก้ว

Supanporn6561@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การบัญชี2562

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตำแหน่ง: นักศึดษา

นาย ธวัชชัย โพธิ์หล้า

Thawatchai3163@gmail. com

จบการศึกษาจาก:
เทคนิคเครื่องกล2562

ปัจจุบันทำงาน:
ว่างงาน
ตำแหน่ง: ไม่มี

นาย ณรงค์​ วงศ์​น้อย​

narong38690@gmail.com​

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์​2562

ปัจจุบันทำงาน:
เซเว่น
ตำแหน่ง: รายวัน

นาย วศิน อารีย์

pansuk5678@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กหรอนิกส์2563

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

ธนกฤต แก้วพงค์

loveoher.123@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นาย จิตรกร ทับทอง

hadoki2559@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพเเละบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นาย ธนวัฒน์ คำโด

aumdew098@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2562

ปัจจุบันทำงาน:
ทิกเกอร์ซาวด์
ตำแหน่ง: พนักงาน

นาย มนัส สีข้อน

moopok3148@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2563

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาว พัชรวรรณ จิตสุภานุวัฒน์

contact.shirei@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาววิมล แซ่เฮ่อ

Wimon159263487@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพเเละบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นายสมชาติ ลุงจิ่ง

chat1565@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
ช่างอิเล็กทรอนิกส์2563

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นายสมชาติ ลุงจิ่ง

chat1565@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
ช่างอิเล็กทรอนิกส์2563

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นายอัครชัย คนหลวง

taemin.ktn@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2562

ปัจจุบันทำงาน:
กำลังศึกษา
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาว ภัครมัย คุณยศยิ่ง

pkrmkyy.m21@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2563

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นาย วิทยาศักดิ์ สุทธิวงค์

witthayasak00@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นาย ณัฐพล วิญญา

nutt-kub@hotmai.com

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2561

ปัจจุบันทำงาน:
เทคโนโลยีพายับและบริหรธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นาย แสวตะวัน ยันนะ

sang_1150@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
อิเล็คทรอนิกส์2563

ปัจจุบันทำงาน:
การตลาดออนไลน์
ตำแหน่ง: ผู้จัดการเพจและสินค้า

น.ส.นภาพร นายหนุ่ม

Minmarkgot7819@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาววิรัลพัชร เกิดพนา

Wiranpat19@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การท่องเที่ยว2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

น.ส.นภาพร นายหนุ่ม

Minmarkgot7819@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การท่องเที่ยว2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาว อัมพร ไอ่โอ

Boom51632@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
บัญชี2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาว ธิดารัตน์ บัวเย็น

Thidarat043@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: ต่อ ปวส.

นาย อนิเทพ ใคร้โท้ง

ohmkhun@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2562

ปัจจุบันทำงาน:
-
ตำแหน่ง: -

นางสาวขวัญใจ ลุงหม่อง

Kimkwanjai@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลับเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาว. วรัมพร. ลาบุดดี

Warampon101@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การท่องเที่ยว2562

ปัจจุบันทำงาน:
-
ตำแหน่ง: -

นางสาวกรวรรณ ปัญญา

Krw_p@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
การบัญชี2552

ปัจจุบันทำงาน:
ศาลอุทธรณ์ภาค 5
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ภาณุพันธ์ มอญศรี

phanuphan.9705@gmail.co

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2557

ปัจจุบันทำงาน:
ช่างซ่อมบำรุง
ตำแหน่ง: อันดับ3 อาวุโสฝ่ายวิศวกรรม

ภาณุพันธ์ มอญศรี

phanuphan.9705@gmail.co

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2557

ปัจจุบันทำงาน:
ช่างซ่อมบำรุง
ตำแหน่ง: อันดับ3 อาวุโสฝ่ายวิศวกรรม

นางสาวชรีลดา รอดรัศมี

chareelada.cc101@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2562

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นายธนากร คำปัน

firstcc201@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2563

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นายธัญนารากรณ์ บุญเมฆ

thannarakorn_hunter@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
การบัญชี2559

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตำแหน่ง: นักศึกษา

พรอนันต์ ส่องรอบ

aun-aunaum@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
ช่างยนต์2563

ปัจจุบันทำงาน:
ยามาฮ่า เจริญมอเตอร์ จำกัด
ตำแหน่ง: ช่างซ่อม

นาย กรวิชญ์ คุณยศยิ่ง

icekung2101@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อุตสท่องเที่ยว2563

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตำแหน่ง: นักศึกษา

รุ่งนภา กันธิมาลา

rungnapakanthimala.sompreaw@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ท่องเที่ยว2556

ปัจจุบันทำงาน:
ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตำแหน่ง: ฝ่ายสนับสนุนก่อสร้าง

นายอภิสิทธิ์ การุณยรัต

kikuzx007@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์กราฟิก2562

ปัจจุบันทำงาน:
Sabaidee groups
ตำแหน่ง: It support

จ.ส.อ.อดิศักดิ์ นุชสวาท

Artten1911@hotmail.co.th

จบการศึกษาจาก:
การตลาด50

ปัจจุบันทำงาน:
ฝ่ายการเงินมณฑลทหารบกที่ 33
ตำแหน่ง: เสมียนการเงิน

นางสาวจุฑามาศ รัตนัง

junee-rt@hotmail.co.th

จบการศึกษาจาก:
การท่องเที่ยวและการโรงแรม2552

ปัจจุบันทำงาน:
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง

นางสาวนวนตอง สุคำ

nuantong.sk@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การบัญชี2559

ปัจจุบันทำงาน:
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี

ส.ต.ต.บุญพรรษา ใหม่เส็น

Boonparnsa@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2559

ปัจจุบันทำงาน:
ข้าราชการตำรวจ
ตำแหน่ง: ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่พริก

นายนพพล โพธิ

mr.nopponpoti@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อุสาหกรรมท่องเที่ยว2556

ปัจจุบันทำงาน:
บริษัท บีเอ็นทีเอ็กซ์เพรส (J&TExpress)
ตำแหน่ง: พนักงานอบรม เขต R-10 (เขตภาคเหนือ)

นางสาวฌิชชา วงศ์ธรากุล (ชื่อเดิมนางสาวสาวิตรี ลิโบ)

Chitcha_w@icloud.com

จบการศึกษาจาก:
การบัญชี11พฤษภาคม2555

ปัจจุบันทำงาน:
ขายของออนไลน์
ตำแหน่ง: ธุรกิจส่วนตัว(บริหารเอง)

นางสาว จิราภรณ์ แก้วอินตา

5301053016jiraporn@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การจัดการการโรงแรม2553

ปัจจุบันทำงาน:
งานบริการ
ตำแหน่ง: บาร์ริสต้า

นาย กิตติ​พงษ์​ ทิพย์​สุขุม​

Kongpayap12345@gmail.com​

จบการศึกษาจาก:
ช่างยนต์​2562

ปัจจุบันทำงาน:
บริษัท​ฮุนได​เชียงใหม่​
ตำแหน่ง: ช่างบริการ​

ส.ต.ท. ธาราทิตย์ อนุรักษ์วนภูมิ

tharathitpoom@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
เทคนิคยานยนต์2560

ปัจจุบันทำงาน:
ข้าราชการตำรวจ
ตำแหน่ง: ครู ปท.1 กก.ตชด.33

นาย อธิศ เมธาสิทธิภัทร

alkarost000@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2561

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตำแหน่ง: นักศึกษา

อนุภาพ บุญสม

lhewkub2@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ไฟฟ้า2554

ปัจจุบันทำงาน:
การไฟฟ้า
ตำแหน่ง: พนักงานช่าง

นายปกรณ์ เต็มกุณา

dome.dao339@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2559

ปัจจุบันทำงาน:
Greeniethai
ตำแหน่ง: Marketing Executive

นาย วรวุฒิ. จักรแก้ว

armdog5555@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
เทคนิคเครื่องกล2553

ปัจจุบันทำงาน:
บริษัทบี-ควิกจำกัด
ตำแหน่ง: พนักงานขาย-ช่อม

นาย จิรเดช อ้นประเสริฐ

FB. นนท์จิฮ้าบ

จบการศึกษาจาก:
เทคนิคเครื่องกล2562

ปัจจุบันทำงาน:
หจก. นพรัตน์โปรเฟส
ตำแหน่ง: พนักงานช่างบริการซ่อมช่วงล่างรถยนต์

นางสาว กัญญาณัฐ อรุณเกษร

pungpplus.001@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2016

ปัจจุบันทำงาน:
สนามฟุตบอลคาวบอยฟิลด์ - ร้านหน้าสนาม . nasanaam
ตำแหน่ง: เจ้าของกิจการ

นาย พิเชฐพงศ์ บัวผัน

pichetpong.jay@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิมเตอร์โปรแกรมเมอร์2561

ปัจจุบันทำงาน:
The wisdom property
ตำแหน่ง: Videographer & Editor

กวินทรา ทิพย์อิน

ilada5589@gotmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2558

ปัจจุบันทำงาน:
ศูนย์เด็กเล็กม่วงเล็ก
ตำแหน่ง: ครูดูแลเด็ก

นางสาวปพัชญา สุทธา

porpond6514@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ2565

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตำแหน่ง: นักศึกษา

น.ส.วันทนีย์ ทองอนันต์

thonganan.mind@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การบัญชี2561

ปัจจุบันทำงาน:
จัดซื้อ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

อังคณา ไทยยันโต

shebow12@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้2563

ปัจจุบันทำงาน:
บมจ.เทเวศประกันภัย
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การตลาด

นายอิสระ เนตรวงศ์

Tyuiga20751@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ช่างยนต์2563

ปัจจุบันทำงาน:
ช่างยนต์
ตำแหน่ง: ช่วงล่าง