วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

ลำดับ ชื่อรายงาน ปี
1 แผนปฎิบัติการประจำปี 2565 2565
2 แผนปฎิบัติการประจำปี 2564 2564
3 แผนปฎิบัติการประจำปี 2563 2563
4 แผนปฎิบัติการประจำปี 2562 2562
5 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 2561
6 แผนยุทธศาสตร์งานวิชาการ2558 2558
7 แผนยุทธศาสตร์งานกิจการนักศึกษา2558 2558
8 แผนยุทธศาสตร์งานวิชาการ 2557 2557
 slot gacor maxwin