วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:ลำดับ ประกาศ วันที่
1 ประกาศผลการคัดเลือกรับสมัครงาน 2018-10-22
2 ประกาศรับสมัครงานครูและบุคลากร 2018-11-23
3 ประกาศรับสมัครงาน 2020-03-10
4 ประกาศผู้ที่ผ่านการคัดเลือกครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2566 2023-03-27
5 2023-12-20