วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

Digital Business Technology : เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปวส.)

ระยะเวลาหลักสูตร: 2 ปี

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจะสอนอะไรคุณบ้าง?

- มีทักษะและความสามารถในการสร้างนวัตกรรมที่ทันสมัย
- มีความสามารถในการเรียนรู้ ปรับตัว ให้ทันสมัยต่อความ ก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆ
- สามารถปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจในสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ

อัตลักษณ์ประจำสาขา

"นวัตกรรมทันสมัย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม"

Contact: